VOF van Tol

  Drainageonderhoud


Al sinds er drainage bestaat wordt hieraan door VOF van Tol onderhoud gepleegd. Eerst handmatig en in 1975 werd de eerste machinale drainreiniger aangeschaft. Hiermee werd de drainage in de landbouw gereinigd.
In 1985 zijn wij begonnen met het reinigen van drainage op sport- en speelvelden. Daarnaast zijn wij ook te vinden op diverse andere terreinen, hierbij kan gedacht worden aan woonwijken, tuinen, paardenbakken, etc. Om het reinigen op de soms moeilijk bereikbare plaatsen toch kwalitatief goed uit te voeren, worden verschillende hulpmiddelen ingezet, zoals een extra waterpomp of waterwagen voor de aan- en afvoer van spoelwater.


Met het reinigen van de drainage komen er in sommige gevallen storingen of defecten aan het systeem aan het licht. Deze storingen of defecten kunnen grote wateroverlast veroorzaken en zijn in de meeste gevallen vrij eenvoudig te verhelpen door het bestaande systeem te reparen of te renoveren. Door een speciale sensor op drainreiniger is de storing in het systeem tot op 10 cm nauwkeurig bovengronds te traceren.


Naast het onderhoud van drainage beschikken wij, mede door onze ervaring in het grondverzet, over de kennis voor advisering en aanleg en renovatie van diverse drainagesystemen. Dit kan variëren van drainagesystemen om wateroverlast onder of rondom uw huis weg te nemen tot drainagesystemen van complete sportvelden.
Ook voor het ontstoppen van uw riolering of hemelwaterafvoer bent u bij ons zeker aan het juiste adres.

Ook worden er werken aangenomen en in eigen beheer uitgevoerd.